19.3.2017: Degustace na výstavu vín

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

478 vzor­ků, typic­ké odrů­dy pro oko­lí Uher­ské­ho Hra­diš­tě
12 komi­sí degustá­to­rů, kaž­dá hod­no­ti­la 40 vzor­ků vín
100-bodo­vý hod­no­tí­cí sys­tém