25.3.2017: Derflanská výstava vín

25.3.2017: Derflanská výstava vín

Bojo­va­li jsme s men­ším počtem vzor­ků, ale odmě­ně­ni jsme byli vyš­ší kva­li­tou vín i rekord­ní návštěv­nos­tí. Jak dopadla naše výsta­va vín 2017?