Vinný stan na Slováckých slavnostech vína



Každé září se na dva dny promění cen­trum Uher­ského Hradiště na tržiště tradičných rukoděl­ných výrobků ze Slovác­ka i okolí, měst­ská muzea se otevíra­jí veře­jnos­ti, víno teče prou­dem a zpěv plní ulice. K vidění jsou kro­je z více než 60 slováck­ých obcí, k ochut­nání stovky moravských vín a k vychut­nání tradic bohatý kul­turní pro­gram.

Vinný stan


Ze Slováck­ých slavnos­tí je již téměř mez­inárod­ní fes­ti­val se zas­toupením sloven­ských i českých vín. My pro vás vybíráme nejlepší vína ze slovácké vinařské podoblasti a přinášíme vám je každým rokem do vin­ného stanu na Masarykově náměstí.

Ve vin­ném stanu si tak můžete po celý den přechut­ná­vat výběr více jak 40 vzorků z naší oblasti. Večer nám vždy ke zpěvu a tan­ci zahra­je cim­bálov­ka, to se to pak koš­tu­je!