Kontakty spolku Vinaři Sady

Společný e‑mail spolku

odpo­ví­dá­me do týd­ne (občas — par­don!)
vasi@vinarisady.cz

Podpořte naše akce

Odmě­nou za pod­po­ru míst­ních akti­vit není jen dob­rý pocit, ale také mož­nost vaší pre­zen­ta­ce na našich akcích. Více najde­te v sek­ci pro fir­my.

Josef Medek

před­se­da spol­ku a hlav­ní kontakt
+420 773 580 566
vase@vinarstvimedek.cz

Jaromír Dvořáček

spon­zo­ring, média, inzer­ce a onli­ne spo­lu­prá­ce
jaromir@vinarstvimedek.cz

Kontaktní adresa

Josef Medek
Na Kop­ci 68, Sady
686 01 Uher­ské Hradiště

Fakturační údaje a sídlo spolku

Vina­ři SADY, z.s.
IČ: 66610427

Sol­ná ces­ta 309, Sady
686 01 Uher­ské Hradiště