Kontakty spolku Vinaři Sady

Společný e-mail spolku

obvykle odpo­ví­dá­me do týd­ne
vasi@vinarisady.cz

Podpořte naše akce

Zís­kej­te dob­rý pocit za pod­po­ru míst­ních akcí a jako bonus reklam­ní pro­stor na našich akcích. Více o mož­nos­tech pre­zen­ta­ce.

Josef Medek

před­se­da spol­ku a hlav­ní kon­takt
+420 773 580 566
vase@vinarstvimedek.cz

Jaromír Dvořáček

média, inzer­ce a onli­ne spo­lu­prá­ce
+420 608 667 701
vase@vinarstvimedek.cz

Kontaktní adresa

Josef Medek
Na Kop­ci 68, Sady
686 01 Uher­ské Hra­diš­tě

Fakturační údaje a sídlo spolku

Vina­ři SADY, z.s.
IČ: 66610427

Sol­ná ces­ta 309, Sady
686 01 Uher­ské Hra­diš­tě