Na prv­ní ote­vře­né skle­py nám klaplo krás­né poča­sí a při­šli jste v pří­jem­ném počtu 150+ lidí. Bylo to komor­ní, krás­né, (ne)vinné. A pokra­čo­vá­ní bude!

číst více