Dne 4.3.2018 pro­běh­lo s pozva­ný­mi degustá­to­ry z oko­lí roz­tří­dě­ní vzor­ků pro naši výsta­vu vín. Opět sto­bo­dov­ka, hod­no­ti­lo se při­hlá­še­ných 470 vzor­ků. Odmě­nou byl dob­rý pocit a výbor­ný guláš 🙂

Děku­je­me!
Vaši Vina­ři Sady