24.3.2019: Degustace na výstavu vín

Zve­me degustá­to­ry vína na tří­dí­cí degusta­ci vzor­ků na letoš­ní der­flan­skou výsta­vu vín. Víno, stol­ky, sklen­ky, voda a peči­vo bude nachys­ta­né, s sebou vám sta­čí jen pro­pis­ka a dob­rá nála­da. Odmě­nou za nároč­né dopo­led­ne bude...
4.3.2018: Degustace na výstavu vín

4.3.2018: Degustace na výstavu vín

Zve­me všech­ny degustá­to­ry z oko­lí na roz­tří­dě­ní vzor­ků pro naši výsta­vu vín. Opět sto­bo­dov­ka, máme při­hlá­še­ných 470 vzor­ků. Odmě­nou vám bude dob­rý pocit a výbor­ný guláš 🙂 Pozor, letos v KD Vésky.

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

478 vzor­ků, typic­ké odrů­dy pro oko­lí Uher­ské­ho Hra­diš­tě
12 komi­sí degustá­to­rů, kaž­dá hod­no­ti­la 40 vzor­ků vín
100-bodo­vý hod­no­tí­cí sys­tém