Kostelík nad Derflou: Tento pohled můžete najít nad sklepem u Hronů, kde se zároveň úžasně piknikuje.

Ten­to pohled může­te najít nad skle­pem u Hro­nů, kde se záro­veň úžas­ně piknikuje.