Víno si můžete i odnést: Každý vinař bude mít připravené lahve na prodej nebo vám stočí ten litřík do demižónku.

Kaž­dý vinař bude mít při­pra­ve­né lah­ve na pro­dej nebo vám sto­čí ten litřík do demižónku.