Voda k vínu patří, zvlášť během slunečného dne. Dostanete ji u každého sklepa.

Voda k vínu pat­ří, zvlášť během slu­neč­né­ho dne. Dosta­ne­te ji u kaž­dé­ho sklepa.