Vinařství Medek

Tchán a zeťák: dva aler­gi­ci, kte­ří děla­jí pří­rod­ní víno, po kte­rém jim je dob­ře. Ti vás také pro­ve­dou svě­tem nefil­tro­va­né­ho vína kva­še­né­ho na divo­kých kva­sin­kách, zra­jí­cí­ho na kvas­ni­cích a jem­ných kalech. K tomu si vychut­ná­te domá­cí dob­ro­ty k zakousnutí.