25.3.2017: Derflanská výstava vín

25.3.2017: Derflanská výstava vín

Bojo­va­li jsme s men­ším počtem vzor­ků, ale odmě­ně­ni jsme byli vyš­ší kva­li­tou vín i rekord­ní návštěv­nos­tí. Jak dopadla naše výsta­va vín 2017?

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

478 vzor­ků, typic­ké odrů­dy pro oko­lí Uher­ské­ho Hra­diš­tě
12 komi­sí degustá­to­rů, kaž­dá hod­no­ti­la 40 vzor­ků vín
100-bodo­vý hod­no­tí­cí sys­tém